Aanmeldingsformulier nieuw lid

Aanmeldingsformulier nieuw lid
Belgische Club voor Kooikerhondjes

Ja, ik wil lid worden van de Belgische club voor kooikerhondjes en op de hoogte gehouden worden van al de georganiseerde activiteiten.
Kandidaat-lid

Hond(en)
Ik verklaar de statuten van deze vereniging te aanvaarden en geen lid te zijn van een kynologische vereniging die niet aangesloten is bij de KKUSH of van een buitenlandse zustervereniging niet ressorterend onder de FCI. Iedere overtreding van een lid zal met uitsluiting worden bestraft. Toetreding gebeurt enkel indien de voltallige raad van beheer akkoord gaat (unaniem).
De vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld indien leden van haar vereniging naar andere verenigingen gaan, niet aangesloten bij de KKUSH of FCI. De verantwoordelijkheid valt volledig bij het lid indien hij wordt gesanctioneerd.

Comments are closed.